கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> ராதாமங்களம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ப தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா வசந்தா வெற்றி
வார்டு 3 திரு கா சுரேஷ் குமார் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி செ சிவசங்காி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ப பிச்சைமுத்து வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஜெ உமா வெற்றி
வார்டு 7 திரு சே லெனின் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ச வசந்தி வெற்றி
வார்டு 9 திரு லோ பக்கிரிசாமி வெற்றி