கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> செருநல்லூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 2 திரு செ குமார் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா சண்முகசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு கவிதா வெற்றி
வார்டு 5 திரு க அருள்பிரகாசம் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி மு செல்லம்மாள் வெற்றி