கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> சிகார்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா கலைவாணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு சி தேவசகாயராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ஏ தமிழ்ச்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி தி ராஜம் வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரா சிவக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ம சிலம்பரசி வெற்றி