கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> தெற்கு பனையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு நா ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி லோ லாவண்யா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பு கலைமதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ச பக்கிாிசாமி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரா கோசிமீன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ர கிருஷ்ணம்பாள் வெற்றி