கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> தேவூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஜெ தாஹீராபானு போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி சு உஷா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச சுதா வெற்றி
வார்டு 4 திரு தி தில்லைநாதன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி க பொற்கொடி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ரெ சிவானந்தம் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ரா சாிதா வெற்றி
வார்டு 8 திரு மு ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 9 திரு உ ஆனந்தன் வெற்றி