கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> ஆந்தகுடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா வேம்பு வெற்றி
வார்டு 2 திரு கோ அமிா்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி செ மகாராணி வெற்றி
வார்டு 4 திரு சி பூபதி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஆ கோமதி வெற்றி
வார்டு 6 திரு கு சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ஜெ கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி அ சுகுணா வெற்றி
வார்டு 9 திரு து ரமேஷ் வெற்றி