கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> வடகரை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு யா அந்தோணிதாசு வெற்றி
வார்டு 2 திரு செ ஸ்ரீதர் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி செ பாண்டிஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மோ சிவசக்தி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சி ஏலம்பாள் வெற்றி
வார்டு 6 திரு செ சுரேஷ் வெற்றி