கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> வண்டலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ந சியாமளதேவி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஜோ சந்திரா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா கவிதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி உ கீதா வெற்றி
வார்டு 5 திரு நா கோபி வெற்றி
வார்டு 6 திரு கா மன்மதன் வெற்றி