கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> வலிவலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கு செல்வராசு வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க பூங்கோதை வெற்றி
வார்டு 3 திரு ஆ அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ப இலக்கியா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச சுசிலா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி க அங்காளஈஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி மு ராஜலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 திரு மு ஜீவானந்தம் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி பா லதா வெற்றி