கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> வெங்கிடங்கால்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ம ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி அ மஞ்சு வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி செ தெய்வானை வெற்றி
வார்டு 4 திரு ரா ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 5 திரு மா சுகுமாறன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி தே செல்வி வெற்றி