கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> வடக்கு பனையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க பிரேமா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரெ கோவிந்தராசு வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வீ விமலா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி அ ஜெயபாரதி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வி மாலதி வெற்றி
வார்டு 6 திரு அ பசுபதி வெற்றி