கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> வெண்மணி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ச மணிவண்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா நாகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா பானுமதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு மு ரவிசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி தி சந்திரா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி தெ காயத்திரி வெற்றி