கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> 119 அணக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க கிருஷ்ணவேணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு க முத்துகுமரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு இ செந்தில்குமார் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி நா கன்னியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி அ ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திரு சு ஜோதிபாசு வெற்றி