கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> ஆனைமங்களம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஆ டேனியல்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சு ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கு கீதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி க ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 5 திரு கோ சிவா வெற்றி
வார்டு 6 திரு அ அறிவழகன் வெற்றி