கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> அகரகொந்தகை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி R புஷ்பவள்ளி வெற்றி
வார்டு 3 திரு R கோவிந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி A லலிதா வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஜெ ஜெயபால் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பா ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி பா கற்பகம் வெற்றி
வார்டு 8 திரு செ காளிதாஸ் வெற்றி
வார்டு 9 திரு வீ மதுரை வீரன் வெற்றி