கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> கங்களாஞ்சேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வ முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு சு சுந்தரராமன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வி கனிமொழி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி தி கவிதாராஜன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி N மான்விழி வெற்றி
வார்டு 6 திரு என் கஜேந்திரன் வெற்றி