கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> காரையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி A ஸ்டெல்லாமேரி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ஆா் ஆா்.காா்த்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி எஸ் மகாதேவி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி க கமலா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திரு வே சீனிவாசன் வெற்றி