கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> கட்டுமாவடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சே மோகன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி செ சந்திரா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பி ஷோபா வெற்றி
வார்டு 4 திரு எஸ் வீரமணி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா இந்திராணி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ப ஹாஜா நஜிமுதீன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி எஸ் பரக்கத்நிஷா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி கி ஹல்மாபீவீ போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திரு ந பொியசாமி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)