கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> ஆலத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம கிருஷ்ணவேனி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க மாலதி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 4 திரு பா ராஜவேலு வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஜெ வெங்கடேஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சி அருள்மொழி வெற்றி