கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> நரிமணம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எஸ் கே மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 திரு சா ராமதாஸ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கி பிரேமலதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி வி அறிவழகி வெற்றி
வார்டு 5 திரு எஸ் சாமிநாதன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு ரா ராஜேஷ் வெற்றி