கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> பில்லாளி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சே மாதவன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மா ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சௌ ஜோதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு சா பால்ராஜ் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு ம சுந்தரராஜன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி டி சித்ரா வெற்றி