கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> ராராந்திமங்கலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சு பரணிதரன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஜா மாதரசிமேரி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி வீ ராணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி ப ரேவதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு அ கேசவராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ம ஜிவா போட்டி இன்றி தேர்வு