கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> அம்பல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஐ மாரிமுத்து வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி செ பிரியா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ச ஜெயராமன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு சி முருகன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச சுகுனா வெற்றி
வார்டு 6 திரு சௌ காந்திராஜன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ச மாலதி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி மு விஜயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ர ஜன்னத்துல் பெஜிரியா வெற்றி