கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> திருமருகல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஜெ தினேஷ்பாபு வெற்றி
வார்டு 2 திரு வே நாகராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச லதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கா அமுதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ர கீதா வெற்றி
வார்டு 6 திரு தி ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி அ விஜயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி சூ கவிதா வெற்றி
வார்டு 9 திரு ஆ ஹானஸ்ட்ராஜ் வெற்றி