கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> திருப்பயத்தங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க மோகன்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பி லீலாவதி வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா நெப்போலியன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஆா் மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பி சசிகலா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி அ புஷ்பலதா வெற்றி