கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> உத்தமசோழபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி இ புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 திரு சி ஆனந்தன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ப குமார் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ப சின்னமணி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பி ரஞ்சிதா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஜோ ஸ்டாலின்மேரி வெற்றி