கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> வடகரை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு த மணிகண்டபாபு வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி P ஊர்மிளா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி S ஷீலா வெற்றி
வார்டு 4 திரு மு முகமது அன்சாரி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி A அனுராதா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ப ரேவதி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி V செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 8 திரு சா முத்துமுகமது வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி மு பஞ்சவர்ணம் வெற்றி