கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> வாழ்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஜெ ஜெ.ஆனந்த் வெற்றி
வார்டு 2 திரு சௌ ஜெயராமன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி எம் இலக்கியா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி டி முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 திரு இ ஈழச்செல்வம் வெற்றி
வார்டு 6 திரு பி அழகிாிசாமி வெற்றி