கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> விற்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு நா கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு தெ பிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சே கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சீ ரஞ்சிதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மோ தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பா சுமதி வெற்றி