கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> ஏர்வாடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி A குணசுந்தரி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ம தேவிகலா வெற்றி
வார்டு 3 திரு கி காா்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஜெ புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 5 திரு சு ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி க லதா வெற்றி
வார்டு 7 திரு இ ராஜா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ச காயத்திரி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி கி மேகலா வெற்றி