கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> கோபுராஜபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஐ இளமதி வெற்றி
வார்டு 2 திரு த சசிகுமார் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ந செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ப உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 5 திரு சி ஜெயராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா காளியம்மாள் வெற்றி