கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> நத்தப்பள்ளம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி த கண்ணகி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரெ காா்த்திக் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வீ ரேவதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சி தையல்நாயகி வெற்றி
வார்டு 5 திரு கா சேப்பான் வெற்றி
வார்டு 6 திரு ஜெ சசிக்குமாா் வெற்றி