கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> நீர்முளை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பி விமலா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ஆ ராஜப்பதாஸ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ஹா பாத்திமாகனி வெற்றி
வார்டு 4 திரு அ அந்தோணிராஜ் வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஞ மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி என் சாந்தி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி எம் சத்தியா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி டி தவமணி வெற்றி
வார்டு 9 திரு ஜி தனபால் வெற்றி