கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> பாங்கல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வை கங்காதரன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி K அனு வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி S ஜெயம் வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 4 திருமதி R ருக்மணி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஜீ ரதியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி R தனலெட்சுமி வெற்றி