கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> புத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 2 திரு கா பிச்சைப்பிள்ளை வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மு சுசிலா வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 4 திருமதி செ நாயகம் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ந கமலா வெற்றி
வார்டு 6 திரு ஜெ சந்திரசேகரன் வெற்றி