கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> தாமரைப்புலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வே சரோஜா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க அருட்செல்வி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச சித்திரா வெற்றி
வார்டு 4 திரு மு காளிதாஸ் வெற்றி
வார்டு 5 திரு ர ராமசாமி வெற்றி
வார்டு 6 திரு சு மதியழகன் வெற்றி