கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> திருவிடமருதுார்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கு பாா்வதி வெற்றி
வார்டு 2 திரு பி அண்ணாதுரை வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மு பரமேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஏ மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கு சத்தியவாணிமுத்து வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சி விமலா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி வி புனிதவள்ளி வெற்றி
வார்டு 8 திரு வீ பழனிவேல் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி நா மங்களநாயகி வெற்றி