கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> அவரிக்காடு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி செ சுகாசினி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி ர பூபதி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா கவிதா வெற்றி
வார்டு 4 திரு ரா ராஜாஜி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பா வள்ளி வெற்றி
வார்டு 6 திரு பொ நரசிம்மன் வெற்றி
வார்டு 7 திரு வே சேகர் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி நே ரேணுகாதேவி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திருமதி வீ சித்ரா போட்டி இன்றி தேர்வு