கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> துளசாபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா லதா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ஆ ராமாமிா்தம் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பொ அமிா்தவள்ளி வெற்றி
வார்டு 4 திரு மு சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சோ அலமேலு வெற்றி
வார்டு 6 திரு ப சேகர் வெற்றி