கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> வடுகூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு பி அம்பிகாபதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஞா காமாட்சி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச வேம்பு வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கி ஜோதி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சு அமராவதி வெற்றி
வார்டு 6 திரு மா பிரபாகரன் போட்டி இன்றி தேர்வு