கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> கொளப்பாடு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஜீ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 திரு P குணசேகரன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சு மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 திரு P பாலாஜி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி செ நாகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ப சத்தியநாராயணன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ஜெ அங்காளேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி R நீலா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி மா சங்கரி வெற்றி