கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> கொத்தங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு S பாப்பையன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி S பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி N சசிகலா வெற்றி
வார்டு 4 திரு T சௌந்தராஜன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு S குமரவேல் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி N அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி பா கண்ணகி வெற்றி
வார்டு 8 திரு D செந்தில் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ரா சுதாமதி வெற்றி