கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> மணக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கு ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 2 திரு சு முத்துசுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கு மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பா செல்வகுமாாி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி எஸ் தேவகி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ஜெ ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 7 திரு தி இன்பசேகரன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ஆா் தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 9 திரு எஸ் வீரமணி வெற்றி