கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம் -> ஆதனூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மு நீலவண்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி கு ரேணுகா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி சு தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு புஷ்பவள்ளி வெற்றி
வார்டு 5 திரு க முரளி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ரெ சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி மு மலர்கொடி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி செ சுமதி வெற்றி
வார்டு 9 திரு சு ரவிக்குமார் வெற்றி