கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம் -> கோடியக்கரை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு து குமார் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ப கார்த்திகா வெற்றி
வார்டு 3 திரு சி ஜெயராஜன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ப இராமன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி இரா இராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சி ரஞ்சிதம் வெற்றி