கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம் -> நாகக்குடையான்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஜெ சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பா கலா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பா மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 திரு வே அம்பிகாபதி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி க ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 7 திரு ஜெ முத்துக்கிருஷ்ணன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி த வசந்தா வெற்றி
வார்டு 9 திரு சோ செல்வராசு வெற்றி