கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம் -> அண்ணாபேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம தனபாக்கியம் வெற்றி
வார்டு 2 திரு சா பாலசுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி இரா கனகமணி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி க மாலதி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ம மலர்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பா ஜெயா வெற்றி
வார்டு 7 திரு மு காமராஜ் வெற்றி
வார்டு 8 திரு ரா பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு சொ மாணிக்கம் வெற்றி