கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம் -> பஞ்சநதிக்குளம் மேற்கு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சு செல்வராசு வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ப மாலினி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வீ இந்திரா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி வீ ஞானசுந்தரி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஆ விஜயா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி செ சாந்தி வெற்றி
வார்டு 7 திரு ந கணேசன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி சி பிரியா வெற்றி
வார்டு 9 திரு வெ இராமநாதன் வெற்றி