கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம் -> பன்னாள்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க பிறைசூடி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி வே அமுதா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ஜெ இளஞ்சேரன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி க கவிதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி இரா செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி செ மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 7 திரு சி ஆனந்தன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி சி வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 9 திரு கி விஸ்வநாதன் வெற்றி