கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம் -> செம்போடை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சு முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 திரு வை பழனிவேல் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஆ வெண்ணிலா வெற்றி
வார்டு 5 திரு மு திருநாவுக்கரசு வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி இரா சகுந்தலா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி அ மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி செ தேவிகா வெற்றி
வார்டு 9 திரு இ அருளரசு வெற்றி